j

   

 

 

 

 

Villkor

 

Att beställa en översättning

 

Skriftlig bekräftelse krävs för att ingå avtal med BSN Translation. Överenskommelsen måste bekräftas av båda parter, vilket görs med e-post eller brev.

   

Betalning

 

Efter att översättningsuppdraget har utförts sänds en faktura i elektronisk form från företaget till kunden. Betalningen görs till företagets bankgironummer. Betalning via PayPal går också bra.

 

E-post: bjorn@bsntranslation.se 

 

2010 © BSN Translation

           mer än bara ord